Aqua

aquaEnheten er basert på membranfiltreringen Reverse Osmosis, som er den høyeste filtreringen tilgjengelig på markedet. Vannet renses for forurensning gjennom flere filtreringsfaser, som samtidig bevarer vannets ernæringsegenskaper. Den solide enheten, som installeres under vasken, er pålitelig, brukervennlig og utstyrt etter de høyeste forhåndsregler for sikkerhet.

  • Enhet basert på Reverse Osmosis
  • Installeres under vasken
  • Vannkvalitetsindikator
  • Solid metalldeksel
  • Sikkert tilbakeslagssystem